Międzybrodzie Bialskie

Międzybrodzie w starych pocztówkach

Część IV

Do poprzedniej pocztówki nawiązuje kolejna [30], zapewne tego samego wydawcy, przedstawiająca zimowy widok kształtującego się centrum wsi od północnego zachodu na tle powstałego jeziora zaporowego, ramienia Żaru oraz wału Jaworzyny i Kościelca. Najbliższa grupa domów tworzy nowy przysiółek Pod Górą, z nazwą przeniesioną z osady zalanej wodami jeziora. Dalej widać kościół z i sięgające jeziora domy Jadamków (dziś: Adamki), dalej na południe - Kamieniec, a bliżej „Krzyżówki” – Brodek. Podobnie jak poprzednia, pocztówka została wydana w końcu lat 30-tych, a obieg miała już na początku hitlerowskiej okupacji. 

[30][ze zbiorów Sławomira Kubisia]

Warto z kolei przyjrzeć się widokom budowli, powstających w latach 20-tych i 30-tych XX w. w związku ze wznoszeniem zapory i powstaniem jeziora zaporowego na Sole, a także ich okolicom. Obok pocztówek ze zbiorów Sławomira Kubisia z Porąbki i moich, będę się przy tym wspierał ilustracjami z różnych źródeł – m.in. fotografiami z rodzinnego albumu Wandy Szlagor  z przysiółka Zapora, zdjęciami z zasobów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz ilustracjami z różnych wydawnictw, w tym  - w szczególności –  z czasopisma „Gospodarka Wodna” nr 6 z 1936 r.

Wypada zacząć od sielskiego widoku z pocztówki wydanej przez H. Sroczyńską [31], a przedstawiającej jeszcze „dziewicze” miejsce przyszłej budowy (ok. 1921 r.), z drewnianym mostem o jednym metalowym  przęśle w lewej części konstrukcji. Na starej drodze z Kęt do Żywca zatrzymali się na pogawędkę ludzie powożący bryczką i drabiniastym wozem. Jak widać, mimo iż blokują całą drogę, nikomu nie przeszkadzają, bo i ruch jest niewielki. Tu jeszcze czas płynie wolno i spokojnie…

[31]

Po wykonaniu prac przygotowawczych (budowa baraków, magazynów, mostu drewnianego na Sole, willi dla kierownictwa budowy i 5 budynków mieszkalnych dla personelu) rozpoczęto budowę sztolni obiegowych pod lewym brzegiem rzeki dla przeprowadzenia większej części wód Soły w czasie wznoszenia zapory. Poniższe zdjęcia [32-40] prezentują poszczególne etapy prac górniczych, związanych z drążeniem korytarzy w skale, a następnie betonowaniem łuku sklepienia i  - w końcowym etapie – dolnej części owalu sztolni.

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

Mapa

Galeria

Panorama Góry Ż...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie