Międzybrodzie Bialskie

Międzybrodzie w starych pocztówkach

 

W 1925 r. rozpoczęto wykop pod lewy przyczółek zapory [58 - 61]…

[58]

[59]

[60]

[61]

 … a w 1927 r. – prawy przyczółek. Zdjęcie pokazuje, jak fundamenty „wgryzały się” w skalne zbocze nad korytem Soły [62].

  [62]

 [63] [Z Gospodarki Wodnej nr 6 z 1936 r.] Zabudowa debry koło obecnego zajazdu U Zohuliny (debra to V-kształtna dolinka powstała przez okresowe wypłukiwanie spływającą wodą). 

[64]

Na pocztówce zdjęciowej, autorstwa A. Kisielewskiego (fotografa – wydawcy szeregu widokówek z okolicy w latach 1938-1939) [64] widać most nad ujściowym odcinkiem Żarnówki Wielkiej, wzniesiony w latach 1928-1929 wciągu nowego odcinka drogi Żywiec – Kęty wg projektu lwowskiego profesora inż. Włodzimierza Burzyńskiego. Za prawym przyczółkiem, na tle Żaru, widać domy przysiółka Waleczki, z których do dziś przetrwał tylko jeden.

[65] Wycieczka lwowskich studentów na nowym moście…

[66]

Widok na ten most (z góry) i Waleczki (na pierwszym planie po prawej) przedstawia pocztówka [66], prawdopodobnie wydana przez S. Kriesera. Dalej po lewej – nad nową droga, poprowadzoną po zboczu doliny Soły, widać domy przysiółka Kubice. Za korytem Soły rozciągają się pola i domostwa przysiółka Grabie, przez które spływa ze stoków Żaru do Soły potok Grabski. Te tereny przeznaczone były pod zalanie wodami przyszłego jeziora. W tle rozciąga się teren budowy zapory,z jej lewym przyczółkiem i z wieżami zamknięć sztolni obiegowych pod lewym brzegiem rzeki oraz – po prawej stronie – nową drogą wspinającą się na prawy przyczółek zapory. Na następnej widokówce [67] widać już zalaną wodami jeziora dolinę Soły. Domy Waleczków się przerzedziły. Z kolei po drugiej stronie jeziora, powyżej nowej drogi, w miejscu zwanym Na Cerhlę pojawił się pierwszy nowy, murowany dom w tej okolicy.

[67] 

[68] 

 Tak [68] wyglądało ujście Żarnówki Dużej (wówczas zwanej Wielką) do Soły przed zapełnieniem jeziora. Widać nowy most, a po prawej stronie w skarpie nadbrzeżnej bieleje wyrobisko w miejscu poboru kruszywa do budowy drogi. Przysiółek Kubice składa się dopiero z kilku domów.

[69]

A tak [69] wyglądało ujście Żarnówki Wielkiej już po napełnieniu zbiornika. Warto zauważyć, jak wysoko pod las wspinały się pola nad Uboczą… Widać też, że nad Waleczkami, powyżej nowej drogi, pojawił się nowy, murowany dom.

[70]

Szczególnie częstym motywem na pocztówkach z okresu międzywojennego jest charakterystyczny głęboki zakręt nowej drogi wojewódzkiej z mostem nad ujściem Żarnówki Małej i z lokalnym kamieniołomem. Na pocztówkach Kriesera [70 i 71] widać jeszcze pola i drzewa, które wkrótce zniknęły pod wodami jeziora.

[71]

Następna pocztówka [72] prezentuje to miejsce już w 1937 r., podczas próbnego napełniania jeziora. Widać na niej nowe domy u Mysłajka.

[72]

W latach 1930-1931 wzniesiono betonowe mosty na Ponikwi (obecnie: Ponikiewce) i Basioraczce (obecnie: Suchy Potok) [73] oraz wykonano zabudowę tych potoków (zapory przeciwrumowiskowe i brukowanie fragmentów koryta). 

[73]

[74] [Z Gospodarki Wodnej nr 6 z 1936 r.] Zaporka przeciwrumowiskowa na Ponikiewce

[75] [Z Gospodarki Wodnej nr 6 z 1936 r.] Zaporka przeciwrumowiskowa na Żarnówce Dużej – po lewej widoczne koryto młynówki.

c.d.n.

 

 

 

 

 

 

 

Mapa

Galeria

Góra Żar

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie