Międzybrodzie Bialskie

Historia Międzybrodzia Bialskiego

Lata powojenne

Po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji, Międzybrodzie Bialskie administracyjnie znalazło się w powiecie Białej Krakowskiej. Za wyjątkiem mostów, zniszczenia wojenne zostały szybko usunięte. Cała miejscowa ludność przystąpiła do odbudowy gospodarki rolnej. Reforma rolna nie wniosła tu żadnych zmian w strukturze agrarnej, gdyż we wsi nie było żadnego folwarku. Teren ten wolny był również od walk z no­wą socjalistyczną władzą. Po roku 1945 upaństwowiono obszary leśne, które stanowiły własność Habsburgów. Międzybrodzie Bialskie pozostało wsią indywidualnych gospodarstw rolnych, których tu jest ogółem 485. Nie ma tu żadnej spółdzielni produkcyjnej ani GS.

Zaraz po zakończeniu wojny uruchomiono nauczanie w Szkole Podstawowej. Równolegle z przemianami społeczno-ekonomicznymi, dokonują się również przeobrażenia społeczno kulturalne. Miejscowa ludność podejmuje pracę w bielsko-bialskich fabrykach, które w czasie działań wojennych nie doznały prawie żadnych zniszczeń. W latach 1947-51 z inicjatywy ks. prałata Jana Banasia wybudowano nową piękną remizę strażacką dla miejscowej straży pożarnej. Również z jego inicjatywy, rozpoczęto w czynie społecznym, budowę dużego gmachu domu kultury oraz budowę ośrodka zdrowia i izby porodowej.

W latach 1950-55 zbudowano elektrownię przy zaporze na Sole. Zainstalowano dwa turbozespoły każdy o mocy 6 MW. Okazało się, że jeden system zaporowy na rzece Sole nie jest w stanie opanować groźnych żywiołów powodziowych, jakie tu występują. T. Zientara w swojej pracy pisze: "W czasie powodzi w 1958 roku zbiornik (J. Międzybrodzkie) nie spełnił pokładanych nadziei, w ciągu czterech godzin został wy­pełniony wodą. W tej sytuacji musiano otworzyć wszystkie przepusty i zasuwy, skutkiem czego poniżej zapory powstała olbrzymia fala powodziowa przynosząca kolosalne szkody". W celu opanowania tak groźnego żywiołu, wybudowano w okresie późniejszym nowe zbiorniki wodne w sąsiednich wsiach tj. w Tresnej i Czańcu.

W 1965 roku oddano do eksploatacji zaporę w Tresnej wraz z hydroelektrownią o mocy 21 MW. W latach 1970-70 wybudowano Elektrownię Wodną na terenie Międzybrodzia Bialskiego. (szczyt Góry Żar oraz przysiółek Za Obłazem) oraz na terenie Międzybrodzia Żywieckiego. Elektrownia o mocy 500 MW jako pierwsza w kraju miala charakter podziemny, a do tego szczycąca się imponującym spadkiem, wynoszącym 440m różnicy wysokości. Nowa elektrownia jest klasyczną elektrownią szczytowo-pompową, przeznaczoną w zasadzie do regulacji systemu energety­cznego w czasie szczytów i zapadów obciążenia.

W 1969 roku w byłym budynku Szkoły Szybowcowej na Żarze zainstalowano aparaturę i anteny przemiennika telewizji. Dzięki tej stacji obraz TV może być odbierany w całej wsi Międzybrodzie Bialskie, jak i w sąsiednich wsiach północnej i południowej części Beskidu Małego,

W warunkach Polski Ludowej struktura demograficzna wsi uległa poważnym przeobrażeniom. Według spisu ludności z 1946 r. miejscowość liczyła 2601 mieszkańców (1931 roku - 3.148 mieszkańców). W latach 1945-51 na ziemie zachodnie z Międzybrodzia Bialskiego wyemigrowało prawie 120 mieszkańców. W 1970 roku Międzybrodzie Bialskie liczyło 692 rodziny. Począwszy od 1950 roku w wyniku centralizacji wszelkiej dzia­łalności w Międzybrodziu Bialskim następuje regres w rozwoju społeczno kulturalnym i gospodarczym. Zostaje wstrzymane budownictwo jednorodzinne, a główną przyczyną tego jest nie­właściwie opracowany plan przestrzennej zabudowy. Prawie całą powierzchnię przeznacza się pod obiekty tury­styczno-wypoczynkowe i rekreacyjne, Natomiast pod budownictwo indywidualne dla mieszańców Międzybrodzia Bialskiego przeznaczono północne stoki masywu Czupla i Magurki. W zakresie rozwoju turystycznego zaplanowana baza nie została zrealizowana.

Społeczeństwo Międzybrodzia Bialskiego utrzymuje się głównie z pracy w zakładach bielsko-bialskich. Drobne gospodarstwa rolne są źródłem dodatkowego dochodu i utrzymania. Rozpoczęta w czasie wojny elektryfikacja wsi została zakończona zaraz po wojnie. W latach czterdzie­stych zostały zelektryfikowane wszystkie gospodarstwa i budynki. Oświetlono drogę do Ponikwi oraz od skrzyżowania w kierunku Żywca aż do przysiółka Duraje.

W okresie powojennym nastąpił intensywny rozwój komuni­kacji, w szczególności autobusowej. W czynie społecznym wybudowano drogę z Międzybrodzia Bialskiego przez Przełęcz Przegibek do Bielska-Białej, ponadto wybudowano drogę na Nowy Świat oraz na Hrobaczą Łąkę. Rozbudowano Szkołę Podstawową w centrum Międzybrodzia oraz drugą w Żarnówce (dawne Międzybrodzie Kobiernickie).

W okresie powojennym następuje intensywny rozwój niedzielnych wycieczek wypoczynkowych. Międzybrodzie Bialskie staje się ośrodkiem, do którego zajeżdżają dziesiątki autobusów z zakła­dów ze Śląska, Bielska-Białej i pobliskiego Oświęcimia. Atrakcją dla tego rodzaju wypoczynku jest przede wszystkim Jezioro Międzybrodzkie oraz piękne krajobrazowe wi­doki. Następuje masowa rozbudowa sezonowych ośrodków wczasowych. Kopalnia Węgla Kamiennego "Silesia” z Czechowic-Dziedzic buduje dom wczasowy czynny przez cały rok. Wraz z intensywnym rozwojem gospodarczym kraju i jego industrializacją, następuje coraz większe zanieczyszczenie naturalnego środowiska. Mieszkańcy dużych ośrodków miejskich coraz bardziej interesują się budową domków letniskowych.

Wzorem miast, Międzybrodzie Kobiernickie i Międzybrodzie Bialskie miały swoje herby. Po połączeniu się Międzybrodzia Lipnickiego i Międzybrodzia Kobiernickiego w jedną wieś Międzybrodzie Bialskie, obecnie jest używany herb Międzybrodzia Bialskiego. Herb Międzybrodzia Kobiernickiego znajduje się w okrągłej pieczęci o średnicy 36 mm i przedstawia Jerzego walczącego ze smokiem. Odcisk tej pieczęci pochodzi z dokumentu Państwowego Archiwum w Żywcu z 1906 roku. Natomiast herb Międzybrodzia Bialskiego przedstawiony jest na okrągłej pieczęci o średnicy 35 mm i przedstawia snop zboża na tle skrzyżowanych w prawo grabi I w lewo kosy. Po bokach snopu dwie jodły. Odcisk tej pieczęci występuje na dokumencie z 1923 roku.

 

 

Mapa

Galeria

Widok z Przełęc...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie