Międzybrodzie Bialskie

Mapy

111

Mapa Międzybrodzia Bialskiego sporządzona odręcznie w 1931 r. przez Tadeusza Kłosińskiego – ówczesnego nauczyciela, a w latach 1933-1935 - kierownika Szkoły Podstawowej w Międzybrodziu Bialskim (oryginał do dziś jest przechowywany w tutejszej szkole). Jest wyjątkowa pod wieloma względami:

  1. ma nietypową skalę 1: 13890 (1 cm na mapie = 138,9 0 m w terenie), co prawdopodobnie wynika z wykorzystania – jako bazy – dawniejszej mapy sporządzonej w oparciu o system metryczny Cesarstwa Austro-Węgier (być może w oparciu o mapy katastralne z 1848 r.);
  2. jako jedyna w sposób niemal pełny ujmuje rozmieszczenie i nazwy przysiółków według stanu sprzed powstania Jeziora Międzybrodzkiego;
  3. obrazuje zarówno bieg Soły, jej dopływów i przebieg dróg przed uruchomieniem zapory, jak i linię brzegową projektowanego (wówczas) Jeziora Międzybrodzkiego; widać np. most, który łączył części wsi położone po przeciwnych stronach koryta Soły (pomiędzy leżącym na lewym brzegu przysiółkiem Pod Górą a położonym na prawym brzegu rzeki przysiółkiem Skarcz – w wymowie miejscowej: Skorc);
  4. jest bardzo dokładna – uwzględnia rozmieszczenie poszczególnych gospodarstw;
  5. jest bardzo rzetelna, jako sporządzona przez osobę zamieszkałą w Międzybrodziu i dobrze znającą wieś oraz jej okolice; oddaje dosyć wiernie ówczesne nazewnictwo przysiółków, szczytów i części potoków.
  6. Na odwrocie znajdują się trzy identyczne okrągłe pieczęcie wskazujące na charakter urzędowy tej mapy (mimo odręcznego wykonania).

Tekst: Grzegorz Maślanko

 

222

Szczegółowa mapa Beskidów Zachodnich dla turystyki letniej i zimowej w skali 1:150 000 została wydana przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Księgarń Kolejowych RUCH ok. 1933-34 roku. Wprawdzie nie jest datowana, ale czas jej wydania można określić na podstawie uwidocznionej sieci schronisk: zaznaczono otwarte w 1932 r. schronisko Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) na Leskowcu i uruchomiony w 1933 r. Dworzec Beskidzki PTT w Zwardoniu, a nie widać jeszcze na powstałego w 1934 roku schroniska PTT na Wielkiej Raczy. Naniesiono też nowopowstały odcinek drogi wojewódzkiej Kęty - Żywiec, prowadzący przez Międzybrodzie Bialskie od budowanej wówczas zapory (opisanej jako zakład wodno-elektryczny) na Sole powyżej Porąbki do wzniesionego w 1934 r. mostu łukowego w Tresnej.

Tekst: Grzegorz Maślanko

 

Mapa

Galeria

Widok z Żaru na...

Ostatnie na forum

LastPhpBB3. Table phpbb_config not found!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Międzybrodzie Bialskie